Laituripaikkakatselmus

MyLife uimala, SulkavaLAITURIPAIKKAKATSELMUS

Laiturin valintaan vaikuttavat monet tekijät. Sopivaa laituria valittaessa kannattaa erityisesti ottaa huomioon rannan olosuhteet, jotta laituri on käytössä mahdollisimman toimiva, turvallinen ja pitkäikäinen. Laituripaikkakatselmuksella selvitämme laituripaikan olosuhteet, kuten esim. tuuliolosuhteet, rannan profiilin, pohjan laadun, vesisyvyyden ja veden korkeuden vaihtelut.

Laituripaikan olosuhteiden lisäksi laiturin valintaan vaikuttaa laiturin käyttötarkoitus. Laiturin käyttötarkoitus ratkaisee mm. valitaanko matalan vai korkean mallin laituri. Käyttötarkoitus ratkaisee myös, kuinka paljon laiturilla tulee olla kantavuutta.

Tilaa laituripaikkakatselmus rantaasi!

Laituripaikkakatselmuksella selvitämme kaikki tarvittavat lähtötiedot, jotka tulee huomioida laiturin valinnassa.

Ota yhteyttä ja tilaa laituriasiantuntija rantaasi!